1841 Edale Census Index


to 1841 Edale Census

SURNAME

Forenames

Age

ALCOCK

Ralph

16

ASHTON

Ann

4

ASHTON

Elizabeth

13

ASHTON

George

9

ASHTON

Hannah

30

ASHTON

Maria

6

ASHTON

Mary

15

ASHTON

Samuel

35

ASHTON

William

12

ATKIN

James

50

ATKIN

Mary

50

BARBON?

Edmund

20

BARDSLEY

John

30

BARDSLEY

Mary

1

BARDSLEY

Rebecca

25

BARDSLEY

Robert

2

BARNS

Joseph

20

BATES

Ann

35

BEARD

Mary

15

BEVERLY

Joseph

40

BOLDON

Sophia

15

BOOTH

Geo.

35

BOOTH

Thomas

30

BOWDEN

John

30

BRADSHAW

Ann

50

BRAY

Eliza

13

BRAY

Frances

45

BRAY

Hannah

15

BRAY

Henry

20

BRAY

Mary

20

BRAY

Sam James

50

BRAY

William

20

BURDEKIN

Hannah

40

BURDEKIN

Hannah

8

BURDEKIN

John

30

BURDEKIN

John

35

BURDEKIN

John R

5

BURDEKIN

Mary Ann

10

BURDEKIN

Sarah

7

BURDEKIN

Thomas

45

BURDEKIN

William

15

CARRINGTON

Ann

17

CARRINGTON

Catherine

60

CARRINGTON

Eliza

15

CARRINGTON

Emily

15

CARRINGTON

Emma

18

CARRINGTON

Grace

45

CARRINGTON

Hannah

20

CARRINGTON

James

10

CARRINGTON

James

60

CARRINGTON

John

35

CARRINGTON

Joseph

25

CARRINGTON

Lemuel

15

CARRINGTON

Mary

20

CARRINGTON

Mary

50  Next